Privacybeleid

by Tomatto®

Privacyvoorwaarden – Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Tablebooker CVBA, LOZENBERG 11, 1932 ZAVENTEM, BTW-nummer: BE 0849 393 861. Restaurant: Tomatto , Bvba Tomatto, Stationsstraat 18/2, Tessenderlo , BE 0695.970.050 . Tablebooker cvba en Bvba Tomatto, hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Tablebooker cvba en Restaurant zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Om een beschikbare plaats bij het Restaurant te kunnen boeken, dienen we volgende identiteitsgegevens te verzamelen: naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon- of GSM-nummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens eerst en vooral om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken. Immers: zonder je gegevens, geen geldige reservering. Wij kunnen je persoonsgegevens bovendien gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van Tablebooker, nieuwe producten of diensten van Tablebooker en/of Restaurant, belangrijke nieuwsberichten in verband met de webapplicatie of het Restaurant, et cetera.Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht of doorgegeven. Tablebooker cvba en Restaurant hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht zulks vereist zijn, verbindt het Restaurant er zich toe binnen de 5 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven. Bij een bezoek aan de website van het Restaurant (meer bepaald de boekingspagina toebehorend aan Tablebooker cvba) worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres (geanonimiseerd via ‘Google Analytics IP Anonymizing’), vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Tablebooker cvba bezoekt (meer bepaald de boekingspagina toebehorend aan Tablebooker cvba) verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Volgende cookies zijn actief: Tablebooker Nodig voor de werking van de website. Deze cookie bewaart onder andere de gekozen taal, ingestelde locatie, inloggegevens, ip adres, ingegeven zoekdata, gemaakte reservaties en browserconfiguratie. Google Analytics Google Analytics verzamelt anonieme bezoekersstatistieken. Meer informatie op http://www.google.com/policies/privacy/ Facebook Wanneer u kiest om in te loggen via facebook zal facebook ook enkele cookies aanmaken. Meer informatie op https://www.facebook.com/policies/cookies/ Op deze website worden ook sessiecookies gebruikt, dewelke buiten de uitdrukkelijke toestemmingsvereiste van de ePrivacy richtlijn vallen (technische cookies).

Bon Apetito!